Έργα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων

Έργα που έχουμε κατασκευάσει αυτοτελως ή σε συνεργασία με άλλες κατασκευαστικές εταιρείες υπεργολαβικά παρουσιάζονται στις πιο πάνω φωτογραφίες. Παράλληλα αναλαμβάνουμε την συντήρηση των εγκαταστάσεων που έχουμε κατασκευάσει. Διάφοροι δήμοι και επιχειρήσεις μας έχουν εμπιστευθεί για την συντήρηση των εγκαταστάσεων τους.