Άλλες Δραστηριότητες

Δημόσια Έργα

Με την αποκτηθείσα εμπειρεία από την πολυετή δραστηριότητα σε πολλούς τομείς των κατασκευών και με την βοήθεια των συνεργατών μας έχουμε να επειδείξουμε σημαντικές δραστηριότητες στον τομέα Δημόσια έργα. Με κατάταξη στην 1η Κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικλών Επιχειρήσεων ( Μ.Ε.Ε.Π) για κατηγορίες έργων Ηλεκτρομηχανολογικά και Ενεργειακά Βιομηχανικά καταφέραμε να κατασκευάσουμε μόνοι μας ή σε κοινοπραξία σημαντικά έργα. Λεπτομερέστερη ενημέρωση μπορείτε να έχετε στην αντίστοιχη κατηγορία Δημόσια έργα.


Τεχνικός Ασφαλείας

Από την άλλη με την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα εργοτάξια και σε συνδυασμό με την κατάρτιση σε ειδικά σεμινάρια πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας προσφέρουμε υπηρεσίες ως τεχνικός ασφαλείας σε επιχειρήσεις της περιοχής μας . Λεπτομερέστερη ενημέρωση μπορείτε να έχετε στην αντίστοιχη κατηγορία Τεχνικός Ασφαλείας.

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων Λεβήτων

Από τις 20-1-2011 υπάρχει πιστοποίηση ώς προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων λεβήτων και κλιματιστικών εγκαταστάσεων Α΄τάξης με Αρ. Μητρώου 1037.