Δημόσια Έργα

Με Εργοληπτικό Πτυχίο 1ης Τάξης για έργα Η/Μ έχουμε αναλάβει την κατασκευή σημαντικών έργων για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπου δραστηριοποιούμαστε με επιτυχία τα τελευταία δέκα χρόνια. Φωτογραφίες από κάποια από αυτά με την συνοπτική περιγραφή τους παρουσιάζονται πιό κάτω.