Τεχνικός Ασφαλείας

Με την αποκτηθήσα εμπειρεία από Δημόσια και ιδιωτικά έργα και με την συννεχή επιμόρφωση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας από το 1993 προσφέρουμε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρσεις του τόπου μας. Δυναμικοί συνεργάτες της εξυπ biosafety από το 1998 έχουμε στο ενεργητικό μας μεγάλες τοπικές εταιρειες στις οποίες προσφέρουμς τις υπηρεσίες μας. Επίσης αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης κινδύνων για οποιαδήποτε επιχείρηση με πολύ λογικό κόστος. Αποκλειστικοί συνεργάτες της biosafety  από το 1998