Έργα Πισίνας

Παρουσιάζονται φωτογραφίες από διάφορα στάδια κατασκευής πισίνων από εμάς σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Από την εκσκαφή έως την τελική παράδoση στον χρήστη και σε όλα τα στάδια τηρούνται οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.