Είδη Πισίνας

ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ

Οι πισίνες από μπετόν αρμέ γίνονται σε ότι διαστάσεις και σχέδια επιθυμούμε με skimmer ή υπερχείλιση. Για την κατασκευή τους γίνεται η χάραξη καιη  εκσκαφή λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο κάτοψης και τομής, που μας καθορίζουν τις διαστάσεις και τα βάθη.

- Skimmer

- Υπερχείλιση

ΠΙΣΙΝΕΣ ΠΡΟΚΑΤ

Πισίνες εντός και εκτός  εδάφους με σχέδιο και διαστάσεις που καθορίζονται από τον κατασκευαστή σε μεγάλη ποικιλία. Το βάθος μπορεί να είναι σταθερό π.χ. 1,50 μ ή κυμαινόμενο με διάφορες κλίσεις.

- Προκάτ

Σχηματική παράσταση - τομή πισίνας με υπερχείληση