Σκίμερ

Στην περίπτωση αυτή ο επιφανειακός καθαρισμός της πισίνας και η ανακυκλοφορία του νερού γίνεται από πλευρικά στόμια εισαγωγής και από επιφανειακά στόμια απαγωγής στα τοιχώματα που ονομάζονται Skimmer. Με κατάλληλη διάταξη των στομίων εισαγωγής νερού στην πισίνα και με την ταχύτητα που προσδίδουν στο επιφανειακό νερό δημιουργούνται ρεύματα που οδηγούν τα επιπλέοντα στο στόμιο του Skimmer που αυτό με την σειρά του τα αιχμαλωτίζει στο καλαθάκι του με τη βοήθεια του ειδικού τάμπερ που διαθέτει.

Κατά βάση οι πισίνες με skimmer είναι πιο οικονομικές από τις πισίνες με υπερχείλιση.

Οι λόγοι είναι οι εξής:

  • Δεν χρειάζεται να κατασκευάσουμε περιμετρικό ή πλευρικό κανάλι υπερχείλισης περιμετρικά της πισίνας.
  • Δεν απαιτείται ένας επιπλέον χώρος  νερού που λέγεται δεξαμενή υπερχείλισης και είναι απαραίτητος για την λειτουργία της πισίνας με υπερχείλιση.
  • Κανάλια και δεξαμενή  υπερχείλισης εκτός από το επιπλέον μπετό πρέπει και να μονωθούν κατάλληλα για να εξασφαλίσουμε την περίπτωση διαρροών του νερού.
  • Λόγω αποφυγής όλων αυτών των κατασκευών έχουμε 20% έως και 30% μειωμένο το τελικό κοστολόγιο της πισίνας μας.
  • Είναι ιδανική κατασκευή για μικρούς σχετικά χώρους και με δεδομένο δεν απαιτεί χώρο το περιμετρικό κανάλι